fbpx

ЕК поставя на фокус свиневъдството, търси решения за сектора

март 15, 2022

На 6 април ще се проведе първото заседание на специална група, която ще даде препоръки за бранша

ЕС е вторият по големина производител на свинско месо в света и най-големият износител на свинско месо и продукти от свинско месо. Тъй като секторът е изправен пред няколко предизвикателства, Европейската комисия създаде Европейска група за отразяване на свинското месо, за да прегледа всички аспекти на сектора, за да гарантира неговата устойчивост и устойчивост от гледна точка на социално-икономическата, екологична, климатична, здравето на животните и хуманното отношение към животните.

Секторът на свинското месо е изправен пред сериозни затруднения от няколко месеца поради комбинацията от редица негативни фактори, а именно санитарни ограничения, засягащи домашната консумация в контекста на COVID-19, забавяне на износа за Китай, по-нататъшно разпространение на африканската чума по свинете към повече страни от ЕС и увеличаване на разходите за вложени средства. Руската инвазия в Украйна има допълнително въздействие върху сектора, като се има предвид нуждата му от фуражи и необходимостта от намиране на други пазари за европейския износ на свинско месо.

Укрепването на социално-икономическата устойчивост на сектора, особено по отношение на вносните растителни протеини, е повече от всякога необходимо. Това изисква задълбочено обмисляне, тъй като настоящите трудности надхвърлят сезонните колебания на цикъла на свинете. Ето защо на 10 март беше свикана начална среща от комисаря по земеделие и развитие на селските райони Януш Войчеховски. Основната тема на дискусията бе зависимостта от внос на фуражи.

Подпомогната от земеделския отдел на Европейската комисия, Европейската група за отразяване на свинското месо приема формата на съвместни срещи на Групата за граждански диалог за животински продукти (раздел Свинско месо), събираща заинтересовани страни, и на Експертната група на Комитета за обща организация на селското стопанство Пазари (раздел Животински продукти), събиращи национални експерти от всички държави-членки.

В допълнение към тази начална среща са планирани пет срещи до края на годината. Всяка среща ще бъде посветена на конкретна тема с докладите, публикувани в полза на всички. Докладът от срещата ще включва не само мненията, изразени от лекторите (пазарни участници, учени, органи на държавите-членки, служители на Комисията), но и външните приноси, получени по имейл.

Петте доклада от срещите ще се превърнат в окончателен доклад с възможни препоръки, които да бъдат представени в началото на 2023 г.

Първото пленарно заседание ще се проведе онлайн на 6 април. Той ще бъде посветен на социално-икономическата динамика на сектора. Следващите срещи ще се занимават с екологичните и климатичните предизвикателства на сектора, както и със здравето и хуманното отношение към животните.

 

Следващи срещи

Ориентировъчните дати за следващите срещи на Европейската група за отразяване на свинското месо са:

6 април

25 май

4 юли

12 септември

21 ноември

18 януари: представяне на окончателния доклад

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...