fbpx

ЕК събира мнения какво да е законодателството за по-устойчива продоволствена система

май 10, 2022

Целта на подобно законодателство е да се създадат нови основи за бъдещите политики в областта на храните

До 21 юли тече обществената консултация на Европейската комисия (ЕК) по първоначалната оценка на въздействието на предложението за законодателна рамка за „Устойчива продоволствена система на ЕС“, която бе отворена на 28 април т.г.

Целта на първоначалната оценка на въздействието е да информира гражданите и заинтересованите страни за плановете на ЕК, за да им позволят да предоставя обратна връзка относно планираната инициатива и да участва ефективно в бъдещи консултативни дейности. Целта на подобно законодателство е да се създадат нови основи за бъдещите политики в областта на храните, като се въведат цели и принципи за устойчивост, основани на интегриран подход към продоволствената система, коментират от ЕК.

Тази инициатива на ЕК има за цел да направи хранителната система на ЕС устойчива и да интегрира устойчивостта във всички свързани с храните политики. Тя ще установи общи принципи и цели, заедно с изискванията и отговорностите на всички участници в хранителната система на ЕС. По – конкретно, инициативата ще установи правила за:

  • етикетиране за устойчивост на хранителни продукти;
  • минимални критерии за устойчиви обществени поръчки на храни;
  • управление и мониторинг.

В рамките на инициативата се тестват няколко сценария – от това да няма никаква нова намеса в политиката на ниво ЕС до това да бъде създадено ново цялостно рамково законодателство, което би могло да служи като lex generalis, приложимо за всички участници в хранителната система.

ЕК планира през 4-то тримесечие на 2023 г. да приеме законодателната рамка за устойчива продоволствена система на ЕС.

До 21 юли 2022 г. (полунощ брюкселско време) можете да участвате в допитването чрез попълване на онлайн анкетата (вкл. на български език) в сайта на инициативата на ЕК  https://ec.europa.xn--eu-s3t

Източник: https://ruralnet.bg/

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...