fbpx

ЕК търси път към намаляване на разхищаването на продукти и храни

май 26, 2022

Комисията събира мнения за преразглеждане на Рамковата директива за отпадъците

Европейската комисията започна обществена консултация относно преразглеждането на  Рамковата директива за отпадъците , включително определянето на цели на ЕС за намаляване на хранителните отпадъци. Преразглеждането има за цел да подобри цялостния екологичен резултат от управлението на отпадъците в съответствие с йерархията на отпадъците на „намаляване-повторна употреба-рециклиране“ и прилагането на принципа „замърсителят плаща“. Комисарят по околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкевичюс коментира, че „за да постигнем кръговата икономика и целите за неутралност на климата на Европейския зелен пакт, трябва да положим по-големи усилия, за да избегнем генерирането на отпадъци на първо място и да направим нашия сектор за управление на отпадъците по-ефективен. Това е, което искаме да направим с тази ревизия и работим, за да поставим за първи път цели за намаляване на хранителните отпадъци. Очаквам с нетърпение вашите възгледи за това как да направите продуктите по-полезни и по-малко разточителни в края на живота им.”

„Предизвикателствата, поставени пред нашия климат и биоразнообразие, пандемията COVID-19 и продължаващите конфликти правят прехода към устойчиви и устойчиви хранителни системи, които защитават както хората, така и планетата, още по-важен. Хранителните отпадъци са един от най-големите източници на неефективност в нашите хранителни системи. Трябва да засилим усилията си за ограничаване на подобни отпадъци. Чрез въвеждането на правно обвързващи цели за намаляване на разхищаването на храни, ние възнамеряваме да намалим отпечатъка на хранителните системи върху околната среда и да ускорим напредъка на ЕС към нашия глобален ангажимент за намаляване наполовина на хранителните отпадъци до 2030 г. Преразглеждането ще се съсредоточи върху следните области на политиката: предотвратяване (включително намаляване на разхищаването на храни), разделно събиране, отработени масла и текстил и прилагане на йерархията на отпадъците и принципа замърсителят плаща“, коментира пък комисарят по здравеопазване и безопасност на храните Стела  Кириакидес.

Общественото допитване ще даде представа за текущата работа по оценката на въздействието, която ще придружава предложението на Комисията. ЕК приканва всички заинтересовани страни да изразят становища.

Консултацията е отворена до 16 август 2022 г.

 

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...