fbpx

Залагат нови инструменти за развитие на биосектора

ноември 18, 2022

Променят наредбата за сертифициране на търговци на непакетирана биопродукция

На ново отношение и нов подход за утвърждаване дейността на биологичните производители и разширяване на нейния обхват разчитат от земеделското министерство, стана ясно по време на първото заседание на Консултативния съвет по  биологично производство. „Търсим инструменти за създаване на оптимални възможности за възходящ тренд на развитие на сектора“, заяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев по време на заседанието.

На срещата бе представена информация за извършените годишни надзорни проверки на лицата получили разрешение от министъра на земеделието, храните и горите по чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз през 2022 г. В рамките на заседанието бяха разгледани и подадени заявления за промяна на данни и извършване на корекции в  регистъра на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по правилата за биологично производство.

Участниците в Съвета бяха запознати с начина за въвеждане на информация в Електронния регистър и оторизирането на плащания на бенефициери по Мярка 11 Биологично производство. Обсъден бе етапът на приемане на Национален план за развитие на биологичното производство 2030 г. Коментирани бяха и текстове по проект за изменение и допълнение на Наредба №5 от 2018г., свързани със сертифициране на търговци, предлагащи непакетирана биопродукция.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...

Здравето на почвите – акцент в дневния ред на земеделските министри на 18 септември

Здравето на почвите – акцент в дневния ред на земеделските министри на 18 септември

Очертаването на бъдещето на селските райони на ЕС също ще е тема на заседанието на Съвета по селско стопанство и рибарство Директивата относно здравето на почвите ще е акцент в дневния ред на заседанието на Съвета по селско стопанство и рибарство, което ще се проведе...