fbpx

Зелена сделка: Край на разточителното опаковане, европейците ще наблягат на повторната употреба и рециклиране

декември 2, 2022

За справяне с ненужните опаковки ще бъдат забранени опаковките за еднократна употреба за храни и напитки, когато се консумират в ресторанти и кафенета, опаковки за еднократна употреба за плодове и зеленчуци, както и  мини бутилките от шампоан и други малки опаковки в хотели.

Европейската комисията предлага нови общоевропейски правила относно опаковките, за да се справи с постоянно нарастващия източник на отпадъци и на разочарование на потребителите. Средно всеки европеец генерира почти 180 кг отпадъци от опаковки годишно. Опаковките са един от основните потребители на първични материали, тъй като 40% от пластмасите и 50% от хартията, използвани в ЕС, са предназначени за опаковане. Без предприемане на действия, в ЕС ще има още 19% увеличение на отпадъците от опаковки до 2030 г., а на отпадъците от пластмасови опаковки дори увеличение с 46%.

Новите правила имат за цел да спрат тази тенденция. За потребителите те ще осигурят опции за опаковане за многократна употреба , ще се отърват от ненужните опаковки , ще ограничат свръхопаковането и ще предоставят ясни етикети в подкрепа на правилното рециклиране. За индустрията те ще създадат нови бизнес възможности , особено за по-малките компании, ще намалят нуждата от първични материали , ще увеличат капацитета за рециклиране на Европа, както и ще направят Европа по-малко зависима от първичните ресурси и външните доставчици.

Ще насочат сектора на опаковките към климатична неутралност до 2050 г.

Предвижда се предотвратяване на отпадъците от опаковки, увеличаване на повторната употреба и повторно пълнене и превръщане на всички опаковки в рециклируеми до 2030 г.

Предложеното преразглеждане на законодателството на ЕС относно опаковките и отпадъците от опаковки има три основни цели.

Първо, за предотвратяване на генерирането на отпадъци от опаковки: намалете количеството им, ограничете ненужните опаковки и насърчете решения за многократна употреба и многократно зареждане .

Второ, за насърчаване на висококачественото („затворен цикъл“) рециклиране: направете всички опаковки на пазара на ЕС рециклируеми по икономически жизнеспособен начин до 2030 г.

И накрая, за намаляване на нуждата от първични природни ресурси и създаване на добре функциониращ пазар за вторични суровини, увеличаване на използването на рециклирана пластмаса в опаковките чрез задължителни цели.

  • Основната цел е да се намалят отпадъците от опаковки с 15% до 2040 г. на държава членка на глава от населението в сравнение с 2018 г. Това ще доведе до общо намаляване на отпадъците в ЕС с около 37% в сравнение със сценарий без промяна на законодателството. Това ще се случи чрез повторна употреба и рециклиране.
  • За да насърчат повторната употреба или повторното пълнене на опаковки, което рязко намаля през последните 20 години, компаниите ще трябва да предложат определен процент от своите продукти на потребителите в опаковки за многократна употреба или многократно пълнене, например напитки и ястия за вкъщи или доставки от електронната търговия. Ще има също известна стандартизация на форматите на опаковките и ясно етикетиране на опаковките за многократна употреба .
  • За справяне с очевидно ненужните опаковки ще бъдат забранени определени форми на опаковки, например опаковки за еднократна употреба за храни и напитки, когато се консумират в ресторанти и кафенета, опаковки за еднократна употреба за плодове и зеленчуци, миниатюрни бутилки от шампоан и други миниатюрни опаковки в хотели.
  • Много мерки имат за цел опаковките да станат напълно рециклируеми до 2030 г. Това включва определяне на критерии за дизайн на опаковката; създаване на системи за задължително връщане на депозити за пластмасови бутилки и алуминиеви кутии; и изясняване кои много ограничени видове опаковки трябва да бъдат компостируеми, така че потребителите да могат да ги изхвърлят на биологични отпадъци.
  • Ще има и задължителни ставки за рециклирано съдържание, което производителите трябва да включват в новите пластмасови опаковки. Това ще помогне за превръщането на рециклираната пластмаса в ценна суровина – както вече беше показано от примера на PET бутилките в контекста на Директивата за пластмасите за еднократна употреба.

Всеки европеец може да спести почти 100 евро на година

Предложението ще изчисти объркването относно това коя опаковка към коя кошче за рециклиране принадлежи. Всяка опаковка ще носи етикет, показващ от какво е направена опаковката и в кой отпадъчен поток трябва да отиде. Контейнерите за събиране на отпадъци ще носят същите етикети. Едни и същи символи ще се използват навсякъде в ЕС.

До 2030 г. предложените мерки ще намалят емисиите на парникови газове от опаковките до 43 милиона тона в сравнение с 66 милиона тона, ако законодателството не бъде променено – намалението е приблизително колкото годишните емисии на Хърватия. Използването на вода ще бъде намалено с 1,1 милиона m 3 . Разходите за екологични щети за икономиката и обществото ще бъдат намалени с 6,4 милиарда евро спрямо базовата 2030 г.

Индустриите за опаковки за еднократна употреба ще трябва да инвестират в преход, но цялостното въздействие върху икономиката и създаването на работни места в ЕС е положително . Само стимулирането на повторното използване се очаква да доведе до повече от 600 000 работни места в сектора на повторното използване до 2030 г., много от които в местни малки и средни компании. Очакваме много иновации в решенията за опаковане, което да ги направи удобни за намаляване, повторна употреба и рециклиране. Очаква се мерките също така да спестят пари: всеки европеец може да спести почти 100 евро на година, ако предприятията прехвърлят спестяванията на потребителите.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...