fbpx

Земеделският план на ЕС за 2022 г.: Във фокуса са стратегическите планове и амбициозните цели на Зелената сделка

януари 10, 2022

Темата за растителната защита е начело в списъка със задачи на Европейската комисия за 2022 г., която се концентрира основно върху целите на Зеления пакт. По време на френското председателство на Съвета на ЕС много важни решения в селскостопанския сектор ще трябва да бъдат взети още през първата половина на 2022 г.

Реформата на ОСП и стратегическите планове на страните – членки

На ниво ЕС реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) е сключена сделка. Вече всичко е насочено към държавите-членки, които трябваше да внесат своите национални стратегически планове за ОСП на Европейската комисия до 1 януари. Само 18 държави членки успяха да направят това навреме, като България не е сред тях.

Задачата на Европейската комисия ще бъде да оцени и одобри националните стратегически планове през първата половина на 2022 г. Основните въпроси са: Доколко съпоставими са производствените стандарти за земеделските производители в икономическото пространство на ЕС и каква роля играят целите на Зеления пакт?

Целите на Зелената сделка не са задължителни за държавите-членки, които прилагат селскостопанската реформа, което създава загриженост в част от евродепутатите относно изпълнението на Зелената сделка. Някои от тях очакват Европейската комисия да окаже значително по-голям натиск върху страните членки. Председателят на комисията по земеделие в Европейския парламент Норберт Линс (CDU) настоява за точното тълкуване на реформата: „При одобряване на стратегическите планове Европейската комисия трябва да гарантира, че страните членки спазват изискванията на реформата“, казва той.

Устойчивата употреба на пестициди буди страститеПредставителите на селското стопанство и околната среда с нетърпение очакват предложенията на ЕС за реформиране на регламента относно „устойчивата употреба на пестициди“. С този регламент Европейската комисия иска да проправи пътя за една от амбициозните цели на Зелената сделка: намаляване наполовина на употребата на пестициди до 2030 г. В същото време в момента ЕС обсъжда дали европейските фермери трябва да разкриват допълнителни данни за употребата на продукти за растителна защита.

Глифозат отново в атака

Новото одобрение на хербицида глифозат също ще държи ЕС в напрежение през цялата 2022 г. Предстои органите за одобрение на ЕС да разгледат заявлението за ново одобрение на глифозата. Дискусията относно рисковете за здравето и околната среда на активното вещество не спира. Съвсем наскоро органите за оценка на държавите-членки Франция, Унгария, Холандия и Швеция пледираха да не променят рисковата класификация на глифозата . Според доклада на т. нар. групата за оценка на глифозата на ЕС, повторното разрешение би било възможно.

Ново генно инженерство

Също толкова разгорещено, колкото и въпросът за одобрението на глифозата, политиците от ЕС обсъждат нови методи за размножаване с генната ножица CRISPR CAS. И тази дискусия няма да изчезне и през 2022 г. Напротив – до 2023 г. Европейската комисия иска да представи конкретна правна основа за растенията, базирана на новите методи за отглеждане. Това се предшества от публичен обмен на мнения, в който могат да участват всички граждани на ЕС.

Защита на климата

През декември 2021 г. Европейската комисия представи своята „Инициатива за устойчиви въглеродни цикли“ . Това е част от пакета за защита на климата „Fit for 55“ . Една от целите на комисията е да разработи сертифициране за улавяне на въглерод и по този начин да отвори бизнес ниша за фермерите. До края на годината Комисията иска да представи правна рамка на ЕС за въглеродните сертификати, основана на твърди и прозрачни правила за отчитане на въглеродните емисии.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...