fbpx

Как ще се подпомага биологичното производство в новия програмен период?

април 4, 2023

Експерти обясняват какви са възможностите за подпомагане на биосектора според Стратегическия план за развитие на селското стопанство

В новия програмен период според Стратегическия план за развитие на селското стопанство у нас биологичното животновъдство ще се подпомага в рамките на едногодишни еко схеми, информират от Министерство на земеделието. По отношение на биологичното растениевъдство се предоставя възможност за поемане на 5-годишен ангажимент по една от двете операции: за преминаване към биологично растениевъдство или за поддържане на биологично растениевъдство.

  • Плащания за преминаване към биологично земеделие – ангажиментът за операцията е 5-годишен в случаите, в които площите в стопанството са встъпили в период на преминаване към биологично растениевъдство. Въпреки че продължителността на периода за преминаване към биологично земеделие варира в зависимост от вида на отглежданите култури (между 2 и 3 години), помощта за подпомагането за периода на преход се отпуска за срок от 5 години, считано от първата година на подаване на заявлението за помощ, за да се подкрепят всички земеделски стопани в промяната на техните практики, като им позволяват да придобият необходимите технически умения до постигане на стабилно ниво на добив. След изтичането на периода на преход съгласно Регламент (ЕС) 2018/848, земеделският стопанин следва да предостави сертификат за биологична продукция.
  • Плащания за поддържане на биологично земеделие – ангажиментът е 5-годишен, като земеделските стопани следва да предоставят всяка година от поетия многогодишен ангажимент: сертификат за произведена от тях растителна продукция и доказателства за реализация на сертифицираната биологична продукция, за която са получили подпомагане по операцията.

Общи изисквания по направленията за двете операции: подпомагането е за земеделските площи, регистрирани в ИСАК, които отговарят на определението за „допустим хектар“.

Всички земеделски площи е необходимо да са под контрола на контролиращото лице. Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар използваема земеделска площ.

Биологичните пчелари ще могат да бъдат подпомогнати по интервенция „Биологично пчеларство“. Земеделският стопанин може да поеме отделни ангажименти по операции:

  • Плащания за преминаване към биологично пчеларство
  • Плащания за поддържане на биологично пчеларство.

Ангажиментът по операция „Плащания за преминаване към биологично пчеларство“ е с продължителност една година. След изтичане на ангажимента по операцията пчеларят има възможност да поеме ангажимент по операция „Плащания за поддържане на биологично пчеларство“.

Подпомагането по интервенцията се предоставя годишно, под формата на еднократно плащане за стопанство, прилагащо изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848. В интервенцията се предвидени десет групи нива на подпомагане, съобразени с големината на пчелните стопанства в страната ни.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...

Здравето на почвите – акцент в дневния ред на земеделските министри на 18 септември

Здравето на почвите – акцент в дневния ред на земеделските министри на 18 септември

Очертаването на бъдещето на селските райони на ЕС също ще е тема на заседанието на Съвета по селско стопанство и рибарство Директивата относно здравето на почвите ще е акцент в дневния ред на заседанието на Съвета по селско стопанство и рибарство, което ще се проведе...