fbpx

Млад фермер получава близо 50 000 лв. за стопанството си с проект по подмярка 6.1

февруари 14, 2022

Младият земеделският производител Мустафа Мехов ще получи възможност да осъществи проект на стойност близо 50 000 лв., като стартова помощ по подмярката за млади земеделски стопани.

Мустафа Мехов осъществява дейност в областта на растениевъдството, сектор „Плодове и зеленчуци”. Той стопанисва 17,928 дка овощни насaждения (7,568 дка череши и 10,360 дка кайсии) на площи взети под аренда в землищeтo на село Синя вода, община Лозница.

Мустафа започна изпълнението на проект, подкрепен чрез подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони да 2014 – 2020 г., съобщиха от Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основната проектна цел е постигне на устойчивост и жизнеспособност на земеделското стопанство, и повишаване на неговата конкурентоспособност.

Дейностите предвиждат инвестиции в разширяване на стопанството с увеличаване на площите с нови 6,082 дка кайсии, които ще бъдат отглеждани по биологичен начин; закупуване на селскостопански инвентар; преминаване на специфични обучения по придобиване на професионални умения и курс по опазване на околната среда, както и създаване на допълнителна заетост.

Общата стойност на проекта възлиза на 48 895 лева, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ за бенефициента.

Очаква се проектните дейности да приключат до средата на януари 2025 година.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...