fbpx

Националната кампания „Be organic!“ ще насърчава биологичното земеделие и консумацията на чиста храна

август 8, 2023

Насърчаване на устойчивото производство на биохрани в България и информирането на потребителите у нас за ползите от чистата храна ще са във фокуса на проекта CAP Green Zone: Be Organic!, който стартира на 1 август.

Проектът залага редица информационни мерки, които ще се прилагат в рамките на 1 година и ще повишат знанията на заинтересованите страни относно плановете на Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП 2023-2027) за разширяване на дела на устойчивото и органично производство на храни в контекста на запазване на природата и биоразнообразието.

Be Organic! е естествено продължение на проекта CAP Green Zone и ще утвърди усилията, положени в първата част на инициативата за повишаване на интереса към новата ОСП на ЕС. Този път главна цел на Be Organic! е да информира заинтересованите страни относно Националния план за действие за развитие на биологичното производство и ключовите стратегии на ЕС, свързани с биологичното земеделие.

Сред предизвикатествата пред проекта се открояват повишаване на осведомеността и доверието на потребителите в качеството на биопродуктите и представяне на сектора в светлината на неговите инвестиционни предимства, като акцентира върху безспорния принос на ОСП за икономическия растеж в селските райони.

На старта на новия програмен период CAP Green Zone: Be organic! ще обърне особено внимание на земеделските производители, които полагат усилия за опазването на околната среда и климата. Информационната кампания ще представи добри практики за това как ОСП подкрепя иновативните фермери в прехода към устойчивост на производството на храни и ограничаване на вредните емисии и устойчивото управление на природните ресурси.

CAP Green Zone: Be organic! повдига още веднъж обществения дебат за това как българското земеделие може да стане по-екологично с помощта на ЕС. За целта ще се приложат разнообразни информационни мерки, като:

  • Открити посещения на ферми за органично производство;
  • Създаване на интерактивна карта с биопроизводителите на територията на България
  • Развитие на мобилното приложение Farm Check, което проверява произхода на хранителните продукти и дали те наистина са био.
  • Тематични уебинари (проблеми и решения в сектора на пчеларството; дигитализация на органичното производство; улесняване на сертифицирането и снемане на част от административната тежест за биопроизводителите и влияние на органичното производство върху скъсяване на веригата на доставки)
  • Информационни кампании в рамките на фермерски пазари;
  • Публикации за работещи добри практики в сферата на биологичното земеделие и други.

За повече информация:
Кирил Беспалов
+359895529947

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...