fbpx

Почти двоен ръст на компаниите, включили се в Кодекса на отговорния бизнес в сектор „Храни“

юли 7, 2022

Кодексът е доброволна инициатива, която цели устойчивото производство на храни

От стартирането на работа Кодекса на ЕС за отговорно поведение в бизнеса и маркетингови практики в областта на храните, ключов елемент от стратегията „От фермата до трапезата“ вече измина една година.

Този Кодекс за поведение е съществена част от усилията на ЕС за повишаване на наличността и достъпността на здравословния и устойчив избор на храни, които допринасят за намаляване на цялостния ни отпечатък върху околната среда. През изминалата година броят на подписалите лица, които се ангажират да ускорят приноса си за устойчив преход съгласно Кодекса за поведение, нарасна от 65 на 124 днес, включително големите европейски и международни търговци на хранително-вкусовата промишленост.

Според Франс Тимерманс ЕС се нуждае от устойчиви хранителни системи, за да нахраним нарастващото население на планета, която бързо губи пространството и капацитета за това. „Производството и потреблението на храни е една от основните причини за кризи в областта на климата и биологичното разнообразие. Затова насърчавам всички дружества да се придържат към Кодекса за поведение. Бързото увеличаване на броя на подписалите го лица показва, че секторът все повече осъзнава, че устойчивото производство на храни е единственият начин за постигането на това.“

Стела Кириакидес, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, заяви: „Само за една година броят на сдруженията и предприятията, ангажирани с ускоряването на работата им, за да допринесат за устойчив преход съгласно кодекса ни за поведение, почти се е удвоил. Съгласно стратегията „Ферма към вилица“ ние сме решени да използваме по най-добрия избор потенциала на Кодекса за стимулиране на колективните действия. Има спешна нужда да действаме сега, за нашата природа и климат.“

Кодексът е доброволна инициатива, която насърчава участниците в „хранителната верига“ (производители, сектори на търговията на едро, търговията на дребно, кетъринга и хотелиерството) да подобрят и съобщят своите резултати от устойчивостта на доброволна основа. Подписалите се ангажираха, наред с другото, да насърчават здравословните и устойчиви диети, да подобряват ефективното използване на ресурсите.

Компаниите ще насърчават здравословните и устойчиви диети, ще подобряват ефективността на ресурсите в собствените си операции, ще благоприятстват устойчивите вериги на доставки и ежегодно ще докладват за тези ангажименти. Тези ангажименти варират от намаляване на емисиите на парникови газове по веригата за създаване на стойност до намаляване на съдържанието на захар в продуктите. Въз основа на тези доклади Комисията започна проучване за картографиране на ангажиментите на дружествата и областите, които те обхващат, с цел по-добро визуализиране на усилията, положени от хранително-вкусовата промишленост и където тя е по пътя към устойчивост.

Констатациите от проучването за картографиране на докладите от 2021 г. ще бъдат достъпни в края на тази година.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...