fbpx

Румъния временно улеснява до 2026 г. на ВЕИ върху ниви

юли 12, 2022

Новите правила ще важат до края на 2026 г.

Румъния работи усилено за опростяване на административните процеси за бизнеса, крайната цел е ясна – да се подготви пазарът на страната да усвои възможно най-ефективно предлаганите от Европа финансови ресурси за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

В края на юни румънското правителство направи предложение за законодателни промени за изграждането на слънчеви инсталации върху земеделска земя. Целта е да се позволи изпълнението на проекти за слънчеви, вятърни, биомаса, течни биомаси, биогаз, акумулиращи и преобразувателни станции, в извън урбанизирани територии, в земи от категория 3, 4 и 5.

В момента в България ограниченията за изграждане на нежилищни ВЕИ инсталации позволяват те да се монтират само върху неполивни земеделски земи от категория 5 до 10 или некласифицирани, ако има издадено становище за присъединяване на инсталацията. от съответния мрежов оператор.

Една от основните идеи на румънското правителство е използването на тези нови земи за две цели – производство на енергия и земеделие. По този начин се надяват интересът и изграждането на агроволтаични системи да се повишат.

Предложените промени в румънския закон обаче ще бъдат за ограничен период от време – 31 декември 2026 г. Причината за това е да се стимулират инвестициите в бюджета на ЕС за 2021-2027 г. и да се увеличи усвояването на европейски средства и средства от План за възстановяване на ЕС Румъния.

Агроволтаичните системи са комбинация от използването на земеделска земя за селско стопанство, както и за производство на енергия. Според различни проучвания този подход може да е от полза за събирането на различни видове растения и може да забави скоростта на изпаряване на водата от почвата, както и да предпази от градушка.

Какво всъщност се променя

Досега процесът на изграждане на ВЕИ в земеделски площи в Румъния беше доста сложен и объркващ. Първо трябва да се подготви теренът, да се смени статутът му от „земеделски” на „за строителство”, за да може върху него да започне изграждането на ВЕИ централи. За да се случи някое от тези неща, трябва да премине процес на одобрение, който отнема повече от 9 месеца. Освен това таксите за тази трансформация в Румъния не са никак ниски и се плащат преди да има някаква сигурност за окончателния успех на проекта.

С предложените промени този процес е много съкратен. Няма да има нужда от трансформация на територията и тя може да се използва за двойно предназначение – земеделие и строителство.

Промените, предложени от румънското правителство, целят преди всичко да стимулират усвояването на средства, за да се ускори енергийният преход на страната към ВЕИ. От няколко години Румъния ускори темповете на енергийна трансформация, защото там е един от най-големите европейски офшорни проекти – 1,9 GW офшорна вятърна енергия. Румънското правителство възнамерява да добави 7 GW капацитет от ВЕИ до 2030 г., от които 3,7 ще бъдат слънчеви.

Но новите разпоредби на закона имат своите ограничения, които се изразяват в размера на външните градски територии и се допускат само на площи до 50 хектара. Това само по себе си би могло да има положителен ефект върху разходите за свързване на фотоволтаични проекти в страната към мрежата. По-големият брой проекти може значително да намали тарифите за тези услуги в Румъния.

Rзточник: euroaktiv.ro

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...