fbpx

Стратегическият план е публикуван за обществено обсъждане, до 31 март се изпращат коментари

март 2, 2022

Проектът на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. е публикуван на Портала за обществени консултации, на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове и на интернет страницата на Министерство на земеделието, съобщиха от пресцентъра на МЗм.

Предложения и становища по публикувания за обществени консултации проект на СПРЗСР 2023-2027 г. може да бъдат изпращани на електронна поща rdd@mzh.government.bg в срок до 31 март 2022 г.

Общият размер на публичните средства за интервенциите по Първи стълб и Втори стълб е 8 045 046 528 евро

Това са пари от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и национално финансиране.

Разпределението на средствата е следното – 4 518 013 477, от които 4 226 588 037 евро са от ЕФГЗ, а 291 425 440 евро от национално съфинансиране. В проценти според източниците на финансиране съотношението е следното – 93.55% към 6.45%.

3 527 033 050 евро са средствата за интервенции по Втори стълб, като тук разпределението на средствата по източник е следното – 1 410813220 евро са от ЕЗФРСР, а 2 116 219 930 евро е нац4ионалното съфинансиране, като съотношението е 40% към 60%.

След като беше одобрен от Министерски съвет, проектът на Стратегическия план на България по Общата селскостопанската политика (2023-2027) в края на месец февруари той бе беше предаден от министъра на земеделието д-р Иван Иванов на Европейската комисия.

Преди да получи одобрението на ЕК на своя Стратегически план, страната ни, заедно с всички останали държави членки, ще получи коментари от страна на службите на Комисията, на които трябва да отговори. До края на годината всички стратегически планове трябва да бъдат одобрени и да започне тяхното прилагане от 2023 г.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...