fbpx

Унгария финализира своя национален стратегически план, правителството допълва сумите от ЕС с 80%

декември 15, 2021

Унгария е готова със своя национален стратегически план и го пусна за обществен дебат на уебсайта на Министерството на земеделието в Будапеща.

„Направихме важна стъпка към обновяването на унгарското земеделие. Стратегическият план за Общата селскостопанска политика е финализиран. Продължаваме развитието на унгарското селско стопанство и хранително-вкусовата промишленост, запазваме природните ценности в нашите земи и позволяваме по-добро качество на живот на живеещите в селските райони. Като последна стъпка преди внасянето на документа в Европейската комисия, оставяме го на социалния дебат, за да могат и фермерите да изразят мнението си за него“, казва Ищван Наги. Правителственият уебсайт в Будапеща посочва, че „Министерството на земеделието, в сътрудничество с браншовите организации, е изготвило стратегически план, съдържащ основните мерки за подкрепа на Общата селскостопанска политика за периода 2023-2027 г., които ще бъдат предмет на социална дискусия като последна стъпка преди подаването“.

Ищван Наги снимка wikimedia.org

В официалното изявление шефът на министерството посочва, че през последните десет години унгарското земеделие е на второ място по ръст в Европейския съюз. Препитанието на почти половин милион унгарски семейства е свързано с производството на храни. Наги Ищван обясни, че програмата се справя с предизвикателствата на 21-ви век чрез засилване на международната конкуренция, борбата с изменението на климата, увеличаване на биоразнообразието, гарантиране на продоволствена сигурност и борба с недостига на работна ръка, от една страна, и освен това допринася за регионалната конкурентоспособност чрез укрепване на силните селскостопански сектори за Унгария.

Половината от наличните ресурси ще бъдат изразходвани за икономическо развитие и една трета за опазване на околната среда и климата, което е двойно повече от предходния период. Освен това сумата за развитие на малките населени места ще се увеличи с една четвърт, като по този начин ще представлява 10% от ресурсите, уточнява Наги.

80% допълнително национално финансиране

В рамките на първия стълб на ОСП Унгария разполага с 3,4 милиарда HUF (9,243 милиарда евро), а за втория стълб – 2.853 милиарда HUF (7,754 милиарда евро) за развитие на селското стопанство, хранителната промишленост и селските райони. „Всичко това е възможно, защото правителството реши да осигури 80% допълнително национално финансиране  към средствата, отредени от ЕС за развитие, предвидено от законодателството на ЕС“, се казва в официалното изявление.

Важен аспект на Стратегическия национален план на Унгария е, че правителството реши да осигури значително допълнително финансиране, така че субсидиите на земеделските производители да не паднат.

„Пакетът за подкрепа за първия стълб на ОСП през новия период (2023-2027) е 1,243 милиарда евро годишно, което би било намаление в сравнение с настоящия период, поради което решението на правителството за втория стълб беше важно – прехвърлят максимум 25% от втория стълб. Така между 2023 г. и 2027 г. пакетът от директна помощ е 1,347 милиарда евро, което е малко (1,2%) по-високо от 1,331 млрд.евро годишно за периода 2014-2020 г.“, става ясно от предложения план.

„Между 2023 и 2027 г. можем да продължим да използваме 2,853 милиарда HUF в подкрепа на развитието на селските райони, като другите ресурси ще бъдат използвани между 2021 и 2022 г.“, се казва в документа по стълб II.

Кои фермери получават субсидии в Унгария

Според унгарския проект на стратегическия план, Будапеща ще предостави основна подкрепа за площ от 5 милиона хектара, което означава 160 000-165 000 бенефициенти. Всички допустими земеделски стопани (както физически, така и юридически лица), които кандидатстват за субсидии, трябва да притежават най-малко 1 хектар допустима земя и да докажат, че са законни ползватели на земя за площта, заявена за плащане.

В текста на документа се припомня, че планът трябва да бъде представен на Европейската комисия до 31 декември. „Преговорите с Комисията ще се проведат през първата половина на 2022 г., като се планира този процес да приключи до края на първата половина на годината. Това може да позволи на унгарския стратегически план за ОСП да бъде приет през втората половина на 2022 г. В същото време националната законодателна рамка и институционалната система могат да бъдат подготвени и завършени до 1 януари 2023 г.

Как се проведоха дебатите 

Документът, публикуван от унгарското министерство на земеделието, е резултат от реална консултация с фермерите. Така от текста, предложен за изпращане в Брюксел, става ясно, че от есента на 2019 г. в Будапеща е започнал процесът на консултации. В първата фаза за SWOT анализа са организирани 21 срещи с всички сектори с участието на 600 души. Впоследствие, след приключването на SWOT анализа, е започнала втората фаза, в която са проведени осем големи национални консултации, между 30 април и 25 май, с над 1700 гости, присъстващи в онлайн формат.

Източник: kormany.hu

снимка 2015-2019.kormany.hu

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...