fbpx

Фотоволтаици в селското стопанство: ЕС одобрява италианската схема от €1,2 млрд. субсидии

юли 11, 2022

€Европейската комисия одобри италианска схема на стойност 1,2 милиарда евро, съобразена с правилата на ЕС за държавна помощ, за подпомагане на инвестиции във фотоволтаични панели в селскостопанския сектор. Мярката ще бъде финансирана изцяло от Фонда за възстановяване.

„Тази схема от 1,2 милиарда евро, одобрена днес, ще помогне за постигането на целите на Италия за климата чрез насърчаване на операторите в селскостопанския сектор, като например фермерите. В допълнение към приноса към целите на Европейската зелена сделка, тази мярка също ще подпомогне икономическото развитие на италианските селски райони, като сведе до минимум възможните нарушения на конкуренцията“, коментира в Маргрете Вестагер, заместник председател на ЕК, отговарящ за конкуренцията.

Стимулът за селскостопански, хранително-вкусови и агропромишлени компании да приемат възобновяема енергия и чиято продължителност ще продължи до 30 юни 2026 г.

Подкрепата от ЕС, за която е уведомена Италия, разрешава отпускането на директни безвъзмездни средства до 90 % от допустимите инвестиционни разходи. Бенефициентите ще могат да инвестират изключително във фотоволтаични мощности, които не надвишават техните енергийни нужди.

Според Комисията програмата има потенциала да „подобри конкурентоспособността на италианския селскостопански сектор“ и да доведе до „положителни ефекти върху климата“, тъй като насърчава промяната на парадигмата към възобновяема енергия, като се изоставят доставките от изкопаеми източници.

Европейският съюз, след енергийната криза и руската агресия в Украйна, засили усилията си за ограничаване на зависимостта от петрола и газа. В допълнение, екологичният преход, също и в енергийния сектор, е крайъгълният камък на Зелената сделка и Европейският пакт за борба с изменението на климата.

Следователно италианската разпоредба е в съответствие със стратегическите насоки, определени от Брюксел, както и с целите за развитие на селските райони (подобряване на конкурентоспособността на селското стопанство, устойчиво управление на природните ресурси и действия в областта на климата, балансирано териториално развитие на селските райони).

Селскостопански фотоволтаици в Италия

В Италия централите за възобновяема енергия не се развиват. Интегрираният национален енергиен и климатичен план (Pniec) предвижда до 2030 г. приблизително 50 GW нови фотоволтаични системи да бъдат инсталирани в Италия. Фотоволтаичният капацитет през 2021 г. достигна 22,5 GW, разпределен между 1 015 239 централи, свързани към мрежата.

Но от общо произведената екоенергия, само 11% се генерират от селскостопанския сектор. Сред икономическите сектори той е най-слабо развит от гледна точка на слънчевата енергия. Достатъчно е да се съпостави, че в земеделските и животновъдните предприятия са инсталирани 40 358 системи, в сравнение с 111 916 в третичния сектор и 51 119 в индустрията.

Присъствието на фотоволтаици в селскостопанския сектор не е хомогенно на територията на Италия. Фотоволтаиците, регистрирани в края на 2021 г., са разположени главно в северните региони, по-специално Емилия Романя, Венето, Ломбардия и Пиемонт. Дисбаланс, който държавната помощ от ЕС за Италия от 1,2 милиарда ще се опита да коригира.

Източник: euractiv.it

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...