fbpx

Цех за преработка на орехи ще се оборудва по европроект

август 20, 2023
Фирмата „БЕРК-22” ООД от Заветското село Прелез подписа договор за изпълнение на проект „Машини и оборудване на цех за преработка на орехи” по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Завет – Кубрат.

Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Общата стойност е 52 104 лева, като 50% от сумата е безвъзмездна финансова помощ, а останалата половина – собствено участие от страна на бенефициента.

Обект на инвестицията са машини и оборудване за преработка на орехи:  машини за почистване на мезокарп на орехи и за чупене на орехи без нужда от калибриране, сушилня за орехи тип контейнер, селекционна маса с PVC лента и машина за отстраняване на кухи и повредени орехи.

Със закупуването на изброените машини общата производителност на новосъздадения цех на семейната фирма за преработка на орехи ще е средно 10 тона зелени орехи годишно. С изпълнението на инвестицията е заложено и откриването на сезонни работни места.

Периодът за изпълнение на проектните дейности е до средата на 2025-та година.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...